UWAGA! Serwis ten używa plików „cookies”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartej w cookies, zmień ustawienia swoje przeglądarki. Wykorzystywane są tylko pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkjonowania strony internetowej. Polityka plików Cookies

Rusza rekrutacja!

6 marca 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja osób chętnych do udziału w Projekcie Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia.

Aby dołączyć do Projektu należy:

 • wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Projektu pod adresem https://teleopieka.wroclaw.pl/formularz-zgloszeniowy/,  
 • skontaktować się z Telekonsultantami Infolinii Projektu pod bezpłatnym numerem telefonu 800-707-089 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,
 • udać się do Stacjonarnego Punktu Rekrutacyjnego znajdującego się w siedzibie Wrocławskiego
  Centrum Seniora przy Placu Dominikańskim 6 we Wrocławiu czynnego w poniedziałek i piątek w godz. 9:00 – 14:00.

Udział w Projekcie jest bezpłatny:

Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia to bezpłatny projekt miejski finansowany przez Miasto Wrocław, dedykowany wrocławskim seniorom, realizowany przez spółki: Telemedycyna Polska S.A. oraz Opiekanova Sp. z.o.o. 

Głównym celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa seniorów w miejscu zamieszkania oraz udzielenie im wsparcia psychologicznego. Świadczenie usług Teleopieki z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego rozpocznie się w dniu 9 maja 2023 roku i trwać będzie 36 miesięcy.

Projektem Teleopieki z towarzyszącymi usługami Wsparcia Psychologicznego mogą zostać objęci seniorzy, którzy spełniają wszystkie wymienione kryteria formalne:

 • są mieszkańcami Wrocławia, 
 • mają 60 lat i więcej, 
 • posiadają Wrocławską Kartę Seniora, 
 • wskażą minimum jedną osobę, która zostanie członkiem ich Sieci Pomocowej, 
 • posiadają telefon komórkowy lub stacjonarny, 
 • posługują się językiem polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Dodatkowo Kandydat otrzymuje punkty za spełnienie kryteriów dodatkowych. Warunkiem przyjęcia do Projektu jest uzyskanie co najmniej 5 pkt w ramach kryterium dodatkowego. 

Punty dodatkowe otrzyma: 

 • osoba w wieku 60+ posiadająca Srebrną Wrocławską Kartę Seniora (5pkt), 
 • osoba w wieku 75+ posiadająca Złotą Wrocławską Kartę Seniora (10 pkt), 
 • osoba w wieku 90+ posiadająca Szmaragdową Wrocławską Kartę Seniora (15 pkt), 
 • osoba ze zdiagnozowanymi chorobami wiążącymi się z ryzykiem nagłych zdarzeń zagrożenia życia (5 pkt), 
 • osoba chorująca na depresja lub zaburzenia lękowe (5 pkt), 
 • osoba  z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub osoba z niepełnosprawnością sprzężoną (5 pkt), 
 • osoba w stanie uniemożliwiającym samodzielne wyjście z  domu (3 pkt), 
 • osoba hospitalizowana min. 1 miesiąc w ostatnich 3 miesiącach (2 pkt), 
 • osoba prowadząca samodzielnie gospodarstwo domowe (5 pkt).

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 500 osób, które otrzymają zdalne wsparcie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Ponadto 50 osób spośród uczestników projektu co miesiąc będzie miało możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymają:

 • Opaskę z „przyciskiem życia” oraz Centralkę z „przyciskiem wsparcia”, które posiadają funkcjonalność połączenia z całodobowym Centrum Teleopieki w celu wezwania pomocy, udzielenia wsparcia czy uruchomienia sieci pomocowej,
 • Szkolenie z Urządzeń oraz zasad realizacji Teleopieki wraz z towarzyszącymi usługami Wsparcia psychologicznego w formie telefonicznej lub stacjonarnej  w Punkcie Stacjonarnym,
 • Teleopiekę SOS – polegającą na rejestrowaniu i ocenie odebranych przez Centrum Teleopieki Alarmów (zgłoszeń) SOS, przesłanych z wykorzystaniem Urządzeń, którego celem jest koordynowanie akcji ratującej życie lub zdrowie. Czyli akcji dotyczących nagłych ataków, pogorszenia stanu zdrowia, upadków, itp. Uczestnik Projektu ma prawo, w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu lub życiu do wykonywania nielimitowanej ilości zgłoszeń SOS i kontaktu z Centrum Teleopieki w trakcie udziału w Projekcie. Dyżur 24h przez 7 dni w tygodniu pełnią Ratownicy Medyczni, 
 • Wsparcie Psychologiczne – obejmujące co najmniej 5 Porad Psychologicznych każda trwająca 60 minut, zgodnie z ustalonym z Psychologiem Harmonogramem Wsparcia psychologicznego. 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do wzięcia udziału w rekrutacji, zamieszczony jest na stronie internetowej Projektu.